Privacyverklaring

Gabriëlle Fotografeert, gevestigd in Silvolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gabriëlle Fotografeert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van de diensten van Gabriëlle Fotografeert en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk indien nodig:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geslacht
  • E-mailadres, website en social media profiel Foto’s van de door jou geboekte fotoreportage
  • Overige gegevens die je zelf verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Gabriëlle Fotografeert kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@gabrielle-fotografeert.nl , dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Gabrielle fotografeert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact leggen voor een afspraak voor een fotoreportage.
Je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn reportages en diensten. Om goederen bij je af te leveren.
Het afhandelen en verwerken van uw betaling.
Voor het gebruik van foto’s op website en social media, mits akkoord bevonden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gabrielle fotografeert neemt niet de beslissing op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gabrielle fotografeert) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Gabrielle fotografeert bewaart de factuurgegevens tien jaar. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Fotobestanden worden drie jaar na datum van de reportage verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en Gabrielle fotografeert zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/ cookies#faq

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gabrielle fotografeert

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Gabrielle fotografeert een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou worden bewaard in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gabrielle-fotografeert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt een kopie van jouw identiteitsbewijs gevraagd. Maak een kopie en maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy. Binnen vier weken wordt er gereageerd op jouw verzoek. Gabrielle fotografeert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 01-03-2022 tot nader order.

Bedrijfsnaam: Gabriëlle Fotografeert
Website: gabrielle-fotografeert.nl
Email: info@gabrielle-fotografeert.nl