Algemene voorwaarden 2022

Zodra u een fotoshoot boekt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom goed door.


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Gabriëlle Fotografeert.
Bij het afnemen van producten of diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen over deze voorwaarden dan kunt u schriftelijk en voorafgaand contact opnemen met Gabriëlle Fotografeert.

De fotograaf behoud het recht informatie op de webstie wat betreft tarieven en regels ten alle tijden aan te passen.

Fotoreportages/ Levering
U kiest voor een bepaalde fotograaf, omdat de stijl/ werkwijze van deze fotograaf u aanspreekt. Iedere fotoshoot word met veel zorg gemaakt en bewerkt. De foto’s die u ontvang zijn een ruime selectie. Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. 

In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) word door de fotograaf besloten om deze wel of niet door te laten gaan. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Uiteraard wordt er dan samen kosteloos naar een nieuwe datum gekeken om de fotoshoot te laten plaats vinden. Voor het leveren van de foto’s hanteert Gabrielle Fotografeert maximaal 4 weken. Mocht dit om wat voor reden niet haalbaar zijn laat zij dit weten. 

Het leveren van de foto’s gaat middels Wetransfer. Na het leveren van de foto’s is Gabrielle Fotografeert niet meer verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s.
Tip: Sla de foto’s op meerdere locatie’s op zodat u altijd een back-up heeft.


Boekingen/ Annuleringen

Een fotoshoot boeken kan per telefoon, via Whatssapp, via messenger of per email.
Eventuele reiskosten van Gabriëlle Fotografeert zijn niet altijd bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart voldaan te worden, deze vind u terug op de factuur.

Wanneer Gabriëlle Fotografeert niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op terug betaling.
Gabriëlle Fotografeert is niet verantwoordelijk voor een andere fotograaf, maar kan hierin wel advies geven.

Bij annulering zonder geldige reden (beoordeeld door Gabriëlle) door de klant 7 dagen voor de fotoshoot word 50% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering door de klant minder dan 24 uur voor de afgesproken datum word 75% van de factuur in rekening gebracht. Dit is voor het vrijhouden van de geplande datum, het administratieve werk en de financiële schade die Gabrielle Fotografeert oploopt.

Betalingen
De klant ontvangt de foto’s nadat er volledig betaald is.

De fotoshoot met bijbehorende foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is volledige teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

Cadeaubon
U kunt een cadeaubon afnemen bij Gabrielle Fotografeert voor een eigen te bepalen bedrag vanaf €25,-. De cadeaubon dient altijd vooraf volledig betaald te worden na ontvangen van het bedrag word de cadeaubon overhandigd of per post verstuurd. De cadeaubon is geldig tot 2 jaar na uitgifte datum. Dit is de datum waarop de cadeaubon gekocht wordt. Een eventuele fotoshoot die met deze cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze
vervaldatum plaats te vinden.

Een cadeaubon is niet restitueerbaar. Bij het vervallen van de bon ontvang u geen geld terug. Prijswijzigingen van fotoshoot’s zijn voorbehouden.

Klachten / Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
Klachten betreffende het geleverde werk dienen binnen vier dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
De klant kies voor de stijl/ werkwijze van Gabrielle Fotografeert, klachten over de stijl/ werkwijze acht zij daarom hierdoor ongegrond. 

Gabrielle Fotografeert is niet aansprakelijk voor het mislukken van foto’s door kleding, make-up of andere uiterlijke kenmerken of keuzes van de klant.

De fotograaf kan ik geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

Deelname aan een fotoshoot bij Gabriëlle Fotografeert is volledig op uw eigen risico.

Auteursrecht & bewerken van foto’s
Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten bij de fotograaf. U koopt een digitale foto, niet te rechten van de foto. Indien u een foto wil gebruiken voor commerciële doeleinden dient u altijd voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Gabrielle Fotografeert.

Het online plaatsen op social media is uitsluitend toegestaan mits er naamsvermelding word gebruikt.

Bij het boeken van een fotoshoot geeft u Gabriëlle Fotografeert toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor haar social media, website, blog en drukwerk etc. Wanneer u wil dat de foto’s niet worden gebruikt voor een of meerdere doeleinden dient u dit voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar te maken. Het is niet toegestaan foto’s anders te bewerken/ uit te snijden dan Gabrielle Fotografeert heeft gedaan. (Denk hierbij aan Instagram/ Facebook filters). Dit omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit en dit geen goede reclame is voor haar bedrijf.


Privacy / Persoonsgegevens

Alle klant gegevens (email/ adres of telefoonnummer) worden slechts gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van boekingen en factureren. De klant gegevens worden door Gabrielle Fotografeert nooit ter beschikking gesteld aan derden. 

Bedrijfsnaam: Gabriëlle Fotografeert
Website: www.gabrielle-fotografeert.nl
Email: info@gabrielle-fotografeert.nl